Hjem

Gislinge Kirke

OPDATERINGER PR. 01-09-17

 

Gudstjenester i September

Nyhedsbrevet>Fra nyhedsbrevet

Aktiviteter>Luther gode Salmer

 

 

I det ældre værk ”De danske kirker”, står der om Gislinge kirke: ”I byens vestlige del på fladt terræn ligger den ret uanselige kirke...” Dette må siges at være en grov underdrivelse, da kirken fremstår smuk og sjældent velproportioneret i forholdet mellem skib, kor, tårn og våbenhus. Den er fra perioden 1250-1350 og rummer også fine kalkmalerier (Kristi lidelseshistorie). Malerierne er særegne, da denne mesters streg ikke kendes fra andre kirker.

 

Adresse: Kirkevej 1 b, 4532 Gislinge

 

Miderste foto i topbjælken: Kenneth Nguyen

I år fejrer vi 500-året for REFORMATIONEN

 

- men hvad var reformationen egentlig??

Reformationen er den historiske periode, hvor den kristne kirke i Europa blev splittet i en romersk-katolsk kirke og flere protestantisk kirkesamfund. Startskuddet til reformationen var 95 teser om afladshandel, som Martin Luther slog op på døren til Wittenbergs Slotskirke i oktober 1517. På grund af den revolutionerende nye bogtrykkerkunst spredte teserne sig hurtigt over hele Europa, og de blev debatteret og diskuteret flittigt.

Reformationen strakte sig over flere år og var en proces, hvor tolkninger af kristendommens teologi, traditioner og institutioner gradvist blev ændret. Reformationens nye evangelisk-lutherske kristendom var altså ikke et program, der slog igennem fra den ene dag til den anden i hverken Tyskland eller Danmark.

 

© Gislinge Kirke (JIC)